Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động;

   2. Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng;

   3. Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư;

   4. Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư;

   5. Bồi dưỡng thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng;

   6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

   7. Chấp hành quy định của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 và pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê;

   8. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra;

   9. Nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi chi người tập sự tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư;

   10. Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

   11. Thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật;

   12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn