Nghĩa vụ của trung tâm tư vấn pháp luật

Ngày hỏi:15/05/2017

Trung tâm tư vấn pháp luật có nghĩa vụ gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trâm Anh. Hiện tôi đang thực tập tại một văn phòng luật sư gần nhà. Tôi muốn tìm hiểu về nghĩa vụ của trung tâm tư vấn pháp luật, cụ thể trung tâm tư vấn pháp luật có nghĩa vụ gì? Nội dung này được văn bản nào quy định? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ của trung tâm tư vấn pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật, theo đó:

   Trung tâm tư vấn pháp luật có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Tuân theo quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của pháp luật về luật sư, trợ giúp pháp lý;

   b) Chịu trách nhiệm về việc sử dụng tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm;

   c) Báo cáo Sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Tư pháp), nơi đặt trụ sở của Trung tâm, báo cáo tổ chức chủ quản về tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu trong trường hợp đột xuất;

   d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm gây ra trong khi thực hiện tư vấn pháp luật.

   Ngoài ra việc báo cáo Sở Tư Pháp còn được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 01/2010/TT-BTP, theo đó:

   Định kỳ hàng năm, Trung tâm tư vấn pháp luật báo cáo Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động và tổ chức chủ quản về tổ chức, hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh trực thuộc. Báo cáo năm được gửi chậm nhất vào ngày 30 tháng 9. Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 năm tiếp theo.
   Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, Trung tâm tư vấn pháp luật báo cáo về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh theo yêu cầu của Sở Tư pháp, tổ chức chủ quản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề nghĩa vụ của trung tâm tư vấn pháp luật. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tìm hiểu thêm tại Nghị định 77/2008/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn