Ngoài Học viện Tư pháp thì có tổ chức nào bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm không?

Ngày hỏi:31/03/2021

Ngoài Học viện Tư pháp thì có tổ chức nào bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

   1. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm:

   a) Hội công chứng viên;

   b) Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;

   c) Học viện Tư pháp.

   Như vậy, ngoài học viện Tư pháp thì còn có Hội công chứng viên; Hiệp hội công chứng viên Việt Nam có thể thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn