Người thừa kế có thể trở thành công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng không?

Ngày hỏi:12/08/2021

Xin hỏi, Công chứng viên hợp danh của một VPCC chết thì người thừa kế như con của công chứng viên đó có thể trở thành công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng đó hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Luật Công chứng 2014 quy định về thay đổi thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng như sau:

   Trường hợp công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế của công chứng viên hợp danh được hưởng phần giá trị tài sản tại Văn phòng công chứng sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của công chứng viên đó. Người thừa kế có thể trở thành công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng nếu là công chứng viên và được các công chứng viên hợp danh còn lại chấp thuận.

   Như vậy, người thừa kế là con của Công chứng viên đó vẫn có thể trở thành công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng nếu là người con này là công chứng viên và được các công chứng viên hợp danh còn lại chấp thuận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn