Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/12/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Em hiện đang là sinh viên Luật. Em có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Vũ (vu****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định tại Điều 27 Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư như sau:

   1. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra quy định tại Điều 26 của Thông tư này;

   b) Phân công trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng kiểm tra;

   c) Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giúp việc cho Hội đồng kiểm tra;

   d) Lựa chọn đề kiểm tra viết theo nội dung quy định tại Điều 22 của Thông tư này, bảo mật đề kiểm tra trước khi kiểm tra;

   đ) Hướng dẫn, quy định về cách thức và thang điểm chấm điểm kiểm tra;

   e) Chịu trách nhiệm quản lý bài kiểm tra an toàn; tổ chức đánh mã phách, ghi phách, rọc phách, ghép phách, chấm điểm bài kiểm tra viết, lên điểm bài kiểm tra, phúc tra, công bố kết quả kiểm tra; quản lý phách, kết quả kiểm tra và các tài liệu khác có liên quan;

   g) Xử lý các trường hợp vi phạm quyết định, nội quy, quy chế kiểm tra;

   h) Báo cáo Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam về kết quả kiểm tra, các vấn đề về tài chính và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc tổ chức kiểm tra và kết quả kiểm tra;

   i) Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho các thí sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

   2. Các thành viên Hội đồng kiểm tra thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

   Trên đây là quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 19/2013/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn