Những trường hợp nào thì được miễn đào tạo nghề luật sư

Những trường hợp nào thì được miễn đào tạo nghề luật sư?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Những trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư:

   1. Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.

   2. Giáo sư, Phó Giáo sư chuyển ngành luật, tiến sĩ luật.

   3. Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cáo cấp ngành Kiểm sát; chuyển viên cao cấp, nghiên cứu viên cáo cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

   4. Đã là thẩm tra viên chính ngành tòa án, Kiểm tra viên chính ngành kiểm sát; chuyển viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn