Nội dung, hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm

Ngày hỏi:31/03/2021

Xin hỏi, nội dung và hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm theo quy định mới nhất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung, hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 12 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về nội dung, hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cụ thể như sau:

   1. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm (sau đây gọi là bồi dưỡng nghiệp vụ) bao gồm một hoặc một số vấn đề sau đây:

   a) Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng;

   b) Cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật về công chứng và các quy định pháp luật khác có liên quan;

   c) Kỹ năng hành nghề công chứng; kỹ năng giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình hành nghề công chứng;

   d) Kỹ năng quản lý, tổ chức và điều hành tổ chức hành nghề công chứng.

   2. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức theo hình thức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn