Pháp luật về luật sư quy định nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư như thế nào?

Ngày hỏi:21/07/2013
Pháp luật về luật sư quy định nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư như thế nào ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1. Quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện thoe nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với chế độ tư quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.

   2. Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện quản lý luật sư và hành nghề luật sư của tổ chức mình theo quy định của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012, Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Nhà nước thống nhất quản lý về luật sư và hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn