Pháp luật về luật sư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của liên đoàn luật sư Việt Nam

Ngày hỏi:21/07/2013
Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt Nam được pháp luật về luật sư quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 65 của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì Liên đoàn luật sư Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

   1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Đoàn luật sư, các luật sư trong phạm vi cả nước;

   2. Giám sát luật sư, Đoàn luật sư trong việc tuân thủ pháp luật , tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;

   3. Ban hành và giám sát việc tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam không được trái với Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam;

   4. Tổ chức đào tạo nghề luật sư; xây dựng chương trình và hướng dẫn các Đoàn luật sư thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư;

   5. Tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư theo quy định củaLuật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 và hướng dẫn của bộ Tư pháp;

   6. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư trong cả nước, tổ chức bình chọn, vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có uy tín, có nhiều cống hiến trong hoạt động nghề nghiệp

   7. Quy định mẫu trang phục luật sư tham gia phiên tòa, mẫu giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư, mẫu thẻ luật sư, việc cấp, đổi, thu hồi thẻ luật sư, hướng dẫn thực hiện rà soát, đánh giá hàng năm chất lương đội ngũ luật sư;

   8. Quy định việc miễn, giảm thù lao, việc giải quyết tranh chấp liên quan đến thù lao,chi phí của luật sư;

   9. Quy định khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập Đoàn luật sư, phí thành viên;

   10. Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư.

   11. Cho ý kiến về đề án tổ chức đại hội, phương án xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư, chỉ đạo Đại hội của Đoàn luật sư;

   12. Đình chỉ thi hành và yêu cầu sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn luật sư trái với Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành và sửa đổi nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn luật sư trái với quy định của pháp luật.

   13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

   14. Tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, ý kiến của luật sư.

   15. Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,

   16. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về luật sư.

   17. Phối hợp với bộ tư pháp chuẩn bị và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về đề án tổ chức đại hội, phương án nhân sự bầu các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

   18. Báo cáo Bộ tư pháp về tổ chức, hoạt động của luật sư trong phạm vi toàn quốc và tổ chức, hoạt động của Liên đoàn luật sư Việt Nam, kết quả đại hội của Liên đoàn luật sư Việt Nam , báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu, gửi Bộ Tư pháp nghị quyết , quyết định, quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

   19. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn