Phương pháp giảng dạy khi tham gia chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế?

Ngày hỏi:20/11/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành thì phương pháp giảng dạy khi tham gia chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 6 Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế (Kèm theo Quyết định 1711/QĐ-BTP năm 2021) quy định về phương pháp giảng dạy khi tham gia chương trình luật sư phục vụ hội nhập quốc tế như sau:

   Chương trình áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến như: phương pháp giảng dạy hỗn hợp (Blended Learning); giảng dạy theo tình huống, hồ sơ thực tế (Case Study); phương pháp đóng vai (Role Play); Diễn án (Moot Court); phương pháp giảng dạy trải nghiệm (Experiental Learning) và các phương pháp giảng dạy hiện đại khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn