Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của luật sư

Ngày hỏi:21/07/2013
Luật sư có những quyền và nghĩa vụ gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:


  • Điều 21 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định luật sư có quyền, nghĩa vụ sau đây:

   1. Luật sư có các quyền:

   a) Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan;

   b) Đại diện cho khách hàng theo quy định của pháp luật;

   c) Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này;

   d) Hành nghề luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam;

   đ) Hành nghề luật sư ở nước ngoài;

   e) Các quyền khác theo quy định của Luật này.

   2. Luật sư có các nghĩa vụ:

   a) Tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư quy định tại Điều 5 của Luật Luật sư sửa đổi bổ sung năm 2012;

   b) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng; có thái độ hợp tác, tôn trọng người tiến hành tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề;

   c) Tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu;

   d) Thực hiện trợ giúp pháp lý;

   đ) Tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ;

   e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Luật sư sửa đổi bổ sung năm 2012.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn