Quy định về bổ nhiệm công chứng viên

Ngày hỏi:12/11/2016

Năm 2006, tôi công tác tại Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, có bằng Trung cấp quản lý đất đai. Tôi có bằng cử nhân luật năm 2015. Tôi đang theo học lớp nghề công chứng. Hỏi trường hợp tôi có nguyện vọng xin thôi việc thì được bổ nhiệm công chứng viên không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cám ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Để được bổ nhiệm công chứng viên thì phải đáp ứng được những điều kiện quy định tại Điều 8 Luật Công chứng 2014:

  ông dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

  1. Có bằng cử nhân luật;

  2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

  3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

  4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

  5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

  Nếu đáp ứng được quy định trên thì bạn sẽ được bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại Điều 12 Luật Công chứng 2014:

  1. Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Luật này có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên được gửi đến Sở Tư pháp nơi người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

  2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gồm:

  a) Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

  b) Phiếu lý lịch tư pháp;

  c) Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật;

  d) Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;

  đ) Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này;

  e) Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;

  g) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

  3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; trường hợp từ chối đề nghị thì phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

  4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối bổ nhiệm phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, gửi cho Sở Tư pháp và người đề nghị bổ nhiệm.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về bổ nhiệm công chứng viên. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Công chứng 2014 để nắm rõ quy định này.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn