Quy định về Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày hỏi:21/07/2013
Theo quy định của pháp luật Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Đoàn luật sư là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư ở tinh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức và hoạt động theo Luật luật sư sửa đổi bổ sung năm 2012 và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và các nguồn thu hợp pháp khác.

   Tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ ba người có Chứng chỉ hành nghề luật sư trở lên thì được thành lập Đoàn luật sư. Ủy ban nhân dan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép thành lập Đoàn luật sư sau khi có ý kiến thống nhất của bộ trưởng Bộ tư pháp.

   Đoàn luật sư không được ban hành nghị quyết, quyết định, nội quy , quy định về phí, khoản thu và các quy định khác trái với quy định của pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

   Thành viên của Đoàn luật su là các luật sư. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Đoàn luật sư là do Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn