Quy định về tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm

Ngày hỏi:31/03/2021

Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm quy định như thế nào? Xin được hỏi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 13 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

   1. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm:

   a) Hội công chứng viên;

   b) Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;

   c) Học viện Tư pháp.

   2. Công chứng viên có thể lựa chọn tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội công chứng viên ở địa phương khác hoặc Hiệp hội công chứng viên Việt Nam hoặc Học viện Tư pháp tổ chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn