Quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/03/2018

Quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Diễm Hương, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến về luật sư và hành nghề luật sư tại Việt Nam. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Diễm Hương (diemhuong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 39 và Điều 40 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 16 và Khoản 17 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 thì quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư được quy định cụ thể như sau:

   - Quyền của tổ chức hành nghề luật sư

   + Thực hiện dịch vụ pháp lý.

   + Nhận thù lao từ khách hàng.

   + Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.

   + Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi được yêu cầu.

   + Hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

   + Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước.

   + Đặt cơ sở hành nghề ở nước ngoài.

   + Các quyền khác theo quy định của Luật Luật sư 2006 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

   + Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.

   + Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng.

   + Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư.

   + Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư.

   + Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng.

   + Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

   + Chấp hành quy định của Luật Luật sư 2006 và pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.

   + Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.

   + Nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư.

   + Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

   + Thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật.

   + Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Luật sư 2006.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn