Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Ngày hỏi:21/07/2013
Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1 . Chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các quyền sau đây:

   a) Thực hiện nghĩa vụ pháp lý về các lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động;

   b) Nhận thù lao từ khách hàng;
   c) Thuê luật sư nước ngoài luật sư Việt Nam, lao động nước ngoài, lao động Việt Nam;

   d) Nhận người tập sự hành nghề luật sư Việt Nam vào tập sư hành nghề luật sư;

   đ) Chuyển thu nhập từ hoạt động hành nghề ra nước ngoài theo quy định của pháp luật VIệt Nam;

   e) Các quyền khác theo quy định của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.


   2 Chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Hoạt động theo đúng lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động.

   b) Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng.

   c) Bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi mà luật sư gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác.

   d) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

   đ) Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về lao động, kế toán, thống kê và thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính;

   e) Nhập khẩu phương tiện cần thiết cho hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật liên quan


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn