Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực

Pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính có quyền và nghĩa vụ sau:

   - Có quyền yêu cầu bất kỳ cơ quan có thẩm quyền chứng thực được pháp luật quy định thực hiện việc chứng thực, không phụ thuộc nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

   - Trong trường hợp bị từ chối chứng thực người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền chứng thực giải thích rõ lý do, nếu không đồng ý với lý do đó thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

   - Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của các giấy tờ mà họ xuất trình khi yêu cầu chứng thực.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chứng chứng thực
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn