Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/11/2016

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Lê Thị Phi Yến (email: yen***gmail.com). Em vừa mới nộp hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng. Em rất thắc mắc: tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự có những quyền và nghĩa vụ nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự đã được quy định cụ thể tại Điều 13 Thông tư 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

   Theo đó, tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

   1. Phân công công chứng viên đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và chịu trách nhiệm về việc phân công đó.

   2. Tạo điều kiện thuận lợi cho Người tập sự và công chứng viên hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình.

   3. Xem xét, quyết định việc công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự, việc Người tập sự đề nghị thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự.

   4. Quản lý Người tập sự trong quá trình tập sự tại tổ chức mình; thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp chậm nhất là 05 ngày sau ngày Người tập sự tạm ngừng tập sự; theo dõi, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của công chứng viên hướng dẫn tập sự; bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người tập sự; hòa giải tranh chấp giữa công chứng viên hướng dẫn tập sự và Người tập sự.

   5. Báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư pháp về việc nhận và hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình theo định kỳ hàng năm.

   Báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

   a) Số lượng Người tập sự;

   b) Đánh giá chất lượng tập sự của Người tập sự;

   c) Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng, Người tập sự và trách nhiệm của công chứng viên hướng dẫn tập sự theo quy định của Thông tư này;

   d) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhận tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.

   6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với Người tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về những quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành nghề công chứng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn