Quyền yêu cầu giám định của cá nhân

Ngày hỏi:27/08/2013
Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện thừa kế, tôi nghi ngờ về một tài liệu mà phía bị đơn đưa ra nên tôi muốn yêu cầu giám định. Xin cho biết thủ tục phải như thế nào? Vinh Trang (Cam Lâm)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Bạn cần gửi văn bản yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu của bạn thì lúc đó bạn có quyền tự mình yêu cầu giám định.

   Để thực hiện yêu cầu giám định, bạn phải gửi văn bản yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có) và bản sao giấy tờ chứng minh mình là nguyên đơn trong vụ án dân sự đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

   Văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung: Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định; nội dung yêu cầu giám định; tên và đặc điểm của đối tượng giám định; tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có); ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định; chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định.

   Khi yêu cầu giám định, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định theo yêu cầu của người giám định tư pháp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu do mình cung cấp; phải nộp tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi yêu cầu giám định, đồng thời thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định khi nhận kết luận giám định.

   Cần lưu ý là quyền tự yêu cầu giám định chỉ được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

   Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn