Sau khi có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư không đi tập sự ngay được không?

Ngày hỏi:16/08/2021

Dạ, em muốn biết trường hợp một cá nhân được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư nhưng muốn dành thêm thời gian là 02 năm nữa mới thực hiện đăng ký tập sự như vậy thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sau khi có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư không đi tập sự ngay được không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định về tập sự hành nghề luật sư như sau:

   Người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư và người quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này được tập sự hành nghề tại tổ chức hành nghề luật sư.

   Thời gian tập sự hành nghề luật sư là mười hai tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật này. Thời gian tập sự hành nghề luật sư được tính từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư.

   Như vậy, đối với quy định hiện hành thì không bắt buộc sau khi có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư thì phải đi tập sự ngay, mà đây là quyền của người đó có thể đăng ký tập sự thời gian khác hoặc thậm chí không đi đăng ký nếu không muốn tiếp tục con đường trở thành luật sư tại Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn