Sau khi hoàn thành tập sự hành nghề công chứng viên thì đến đâu để đăng ký kiểm tra?

Ngày hỏi:05/12/2020

Sau khi hoàn thành tập sự hành nghề công chứng viên thì đến đâu để đăng ký kiểm tra? Đăng ký tại đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 04/2015/TT-BTP về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định:

   Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng tại Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

   Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

   - Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-02);

   - Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì sau khi hoàn thành việc tập sự hoàn thành tập sự công chứng viên, những người đó sẽ đăng ký dự kiểm tra kết quả tập sự tại Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn