Sổ tạm trú hết hạn thì xin gia hạn hay xin cấp sổ mới?

Tôi và vợ có hộ khẩu tại Long An, đầu năm 2017 tôi và vợ chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống và làm việc, tôi và vợ đã đăng ký sổ tạm trú tại công an huyện Bình Chánh với thời hạn là 24 tháng tức là đến ngày 21/7/2019, còn hai tháng nữa là hết thời hạn đăng ký trên sổ tạm trú, tôi muốn hỏi tôi sẽ phải gia hạn sổ này hay xin cấp lại sổ mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú Nghị định 31/2014/NĐ-CP có quy định về thủ tục cấp sổ cư trú có quy định như sau:

   - Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại Thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng.

   - Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá hai mươi bốn tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

   - Mỗi hộ gia đình đăng ký tạm trú thì được cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì khi sổ tạm trú hết hạn thì có thể gia hạn thêm nhưng không được gia hạn quá thời gian tối đa còn lại của sổ tạm trú, điều này có nghĩa rằng khi hết thời hạn tối đa 24 tháng ghi trên sổ tạm trú thì đại diện gia đình anh phải đến cơ quan công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn