Sửa đổi hợp đồng công chứng trước đó có bắt buộc các bên phải có mặt?

Ngày hỏi:16/09/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp thực hiện việc sửa đổi hợp đồng công chứng trước đó có bắt buộc các bên phải có mặt không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sửa đổi hợp đồng công chứng trước đó có bắt buộc các bên phải có mặt?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 51 Luật công chứng 2014, có quy định:

   1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

   2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

   3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp thực hiện việc sửa đổi hợp đồng đã công chứng trước đó bắt buộc các bên trước đó ký kết trong hợp đồng công chứng phải có mặt để thực hiện việc sửa đổi đó.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn