Sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản chứng thực

Anh Lưu Quang Hưng là chủ sử dụng một thửa đất có diện tích 200m2. Tháng 8 năm 2006, anh Hưng có ý định chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu trên cho anh Nguyễn Anh Tuấn là người cùng thị trấn. Sau khi đã thoả thuận các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hai bên đến Uỷ ban nhân dân thị trấn để yêu cầu chứng thực hợp đồng đó. Sau khi tiếp nhận và xem xét hồ sơ yêu cầu chứng thực của anh Hưng, chị Yến là Phó Chủ tịch phụ trách tư pháp - hộ tịch của Uỷ ban nhân dân thị trấn soạn thảo hợp đồng và thực hiện đúng các thủ tục chứng thực theo quy định và giao văn bản chứng thực đó cho các bên giao kết hợp đồng. Một tuần sau, trong quá trình làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ của Văn phòng đăng ký phát hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do anh Tuấn xuất trình có ghi bên nhận chuyển nhượng là Nguyễn Anh Tuân nên từ chối đăng ký quyền sử dụng đất cho anh. Lo lắng vì bị từ chối đăng ký quyền sử dụng đất, anh Tuấn quay lại Uỷ ban nhân dân thị trấn tìm gặp chị Yến để yêu cầu sửa chữa văn bản chứng thực nêu trên nhưng chị Yến đã đi Hà Nội để học đại học. Anh Tuấn chỉ gặp Chủ tịch Uỷ ban. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn sẽ giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Đây là trường hợp hợp đồng đã được chứng thực nhưng có lỗi kỹ thuật do ghi chép hoặc đánh máy. Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP thì theo yêu cầu của các bên giao kết hợp đồng, người thực hiện chứng thực được sửa các lỗi kỹ thuật trong hợp đồng đã được chứng thực mà chưa được thực hiện với điều kiện việc sửa đó không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết. Và theo quy định tại điểm 9 Mục I Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP thì trongtrường hợp người đã thực hiện chứng thực không còn làm công tác đó nữa thì người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật đó.

   Như vậy trong trường hợp này, mặc dù chị Yến không còn làm công tác chứng thực nữa nhưng người đứng đầu cơ quan là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn có thẩm quyền để sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản chứng thực để bảo đảm quyền lợi cho anh Tuấn. Để sửa lỗi kỹ thuật nêu trên, người sửa lỗi kỹ thuật (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân) cần thực hiện các việc sau:

   - Đối chiếu lỗi kỹ thuật cần sửa với các giấy tờ trong hồ sơ chứng thực do các bên đương sự đã xuất trình;

   - Gạch chân chỗ cần sửa, sau đó ghi chữ, dấu đã được sửa vào bên lề kèm theo chữ ký của mình và đóng dấu của Uỷ ban nhân dân.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chứng chứng thực
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn