Sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được thực hiện ở đâu?

Ngày hỏi:26/05/2020

Về vấn đề công chứng. Cho em hỏi nếu văn bản đã được công chứng mà phát hiện lỗi sai do đánh máy, ghi chép thì sửa những lỗi này ở đâu? Em có phải quay lại văn phòng đã công chứng trước đó để sửa không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lỗi kỹ thuật là lỗi do sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn trong văn bản công chứng mà việc sửa lỗi đó không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

   Khoản 2 Điều 50 Luật Công chứng năm 2014 có quy định như sau:

   - Việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật.

   => Theo quy định này, bạn phải quay lại văn phòng công chứng đã thực hiện việc công chứng trước đó để sửa lỗi.

   Nếu văn phòng đã chấm dứt hoạt động thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chứng hợp đồng
  Hoạt động công chứng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn