Tại trụ sở tổ chức trợ giúp pháp lý có cần niêm yết lịch và nội quy hay không?

Ngày hỏi:26/04/2021

Tại trụ sở tổ chức trợ giúp pháp lý thì có cần niêm yết lịch và nội quy hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về nội dung trên như sau:

   Tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải niêm yết lịch tiếp, nội quy tiếp người được trợ giúp pháp lý.

   Như vậy, theo quy định trên việc niêm yết lịch và nội quy là bắt buộc khi thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại trụ sở tổ chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Người trợ giúp pháp lý
  Trợ giúp pháp lý
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn