Thay đổi phương thức nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Ngày hỏi:17/10/2015

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu cho thay đổi phương thức nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sang nhận trực tiếp không?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể yêu cầu Sở Tư pháp cho thay đổi phương thức nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sang nhận trực tiếp, nhưng không được hoàn lại phí dịch vụ bưu chính đã nộp.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn