Thẻ công chứng viên sẽ được cấp lại trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:24/07/2021

Vui lòng cho tôi hỏi: Theo quy định thì thẻ công chứng viên sẽ được cấp lại trong những trường hợp nào? Thủ tục cấp lại ra làm sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 36 Luật Công chứng 2014, có quy định:

   Công chứng viên được cấp lại Thẻ công chứng viên trong trường hợp Thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng.

   Thẻ công chứng viên bị thu hồi trong trường hợp công chứng viên bị miễn nhiệm hoặc bị xóa đăng ký hành nghề.

   => Như vậy, thẻ công chứng viên sẽ được cấp lại khi bị mất hoặc hỏng. Thủ tục cấp lại được quy định tại Điều 6 Thông tư 01/2021/TT-BTP, như sau:

   - Công chứng viên đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

   + Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-07);

   + 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ);

   + Thẻ công chứng viên đang sử dụng (trong trường hợp Thẻ bị hỏng).

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ cho công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

   - Thẻ công chứng viên cấp lại được giữ nguyên số Thẻ đã cấp trước đây.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn