Thế nào là giấy tờ, văn bản song ngữ

Ngày hỏi:28/10/2014

Thế nào là giấy tờ, văn bản song ngữ; giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài? Tôi có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt nhưng có một số tên hàng hóa, thiết bị được ghi bằng tiếng Anh vì không thể viết bằng tiếng Việt, thì có phải là giấy tờ song ngữ không?

  Nội dung này được Sở tư pháp Hà Nội tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2012, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 9277/BTP-HCTP hướng dẫn rõ về giấy tờ, văn bản song ngữ; giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài như sau:

   - Giấy tờ, văn bản song ngữ là giấy tờ, văn bản được thể hiện đầy đủ bằng hai ngôn ngữ, trong đã có một ngôn ngữ là tiếng Việt.

   - Giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt là giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng Việt hoặc giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt nhưng có xen một số từ bằng tiếng nuớc ngoài như tên riêng, tên địa danh hoặc từ khác mà không thể thay thế bằng tiếng Việt và việc xen một số từ bằng tiếng nước ngoài không làm thay đổi nội dung của các giấy tờ, văn bản đã.

   - Giấy tờ, văn bản bằng tiếng nuớc ngoài là giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng nước ngoài hoặc giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài nhưng có xen một số từ tiếng Việt như tên riêng, tên địa danh hoặc từ khác mà không thể thay thế bằng tiếng nước ngoài và việc xen một số từ bằng tiếng Việt không làm thay đổi nội dung của giấy tờ, văn bản đã.

   Đối Với Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của ông do có nội dung chính được viết bằng tiếng Việt, chỉ có một số từ là tên của thiết bị, hàng hóa viết bằng tiếng Anh do không thể thay thế bằng tiếng Việt, thì vẫn được coi là giấy tờ, văn bản tiếng Việt chứ không phải là giấy tờ, văn bản song ngữ.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn