Thỏa thuận phân chia di sản được chứng thực phải niêm yết trong thời hạn bao lâu?

Ngày hỏi:13/12/2018

Nhà tôi có ba anh em, mẹ tôi vừa mới mất có để lại nhà cửa và một số tài sản cho anh em tôi. Chúng tôi đang làm các giấy tờ để kê khai di sản thừa kế tại phòng công chứng. Tôi có chút thắc mắc mong anh chị giải đáp, anh chị cho tôi hỏi thỏa thuận phân chia di sản được chứng thực phải niêm yêt trong thời gian bao lâu? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định:

   "1. Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

   Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

   Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết."

   Như vậy, việc thụ lý văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế được niêm yết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Sau thời hạn 15 ngày niêm yết, nếu không có tranh chấp, khiếu nại thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế theo quy định của Luật Công chứng 2014.

   Trên đây là quy định về thời gian niêm yết của thỏa thuận phân chia di sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn