Thỏa thuận về việc lập vi bằng được quy định thế nào?

Ngày hỏi:18/02/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì người yêu cầu lập vi bằng phải thỏa thuận với Thừa phát lại những nội dung nào? Có phải lập thành văn bản không? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 38 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định thỏa thuận về việc lập vi bằng như sau:

   - Người yêu cầu lập vi bằng phải thỏa thuận bằng văn bản với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại về việc lập vi bằng với các nội dung chủ yếu sau đây:

   + Nội dung vi bằng cần lập;

   + Địa điểm, thời gian lập vi bằng;

   + Chi phí lập vi bằng;

   + Các thỏa thuận khác (nếu có).

   - Thỏa thuận lập vi bằng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn