Thời điểm thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý được tính từ khi nào?

Ngày hỏi:17/09/2018

Tôi tên Minh Hiền sinh sống và làm việc tại Tp. HCM. Vừa qua khi đọc báo tôi có biết Bộ Tư pháp có ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Tôi cũng đang tìm hiểu về vấn đề này, nhờ các bạn hỗ trợ giúp: Thời điểm thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý được tính từ khi nào? Mong sớm nhận được phản hồi! (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, có hiệu lực từ 12/10/2018, có quy định:

   - Thời điểm thụ lý được tính từ khi vụ việc trợ giúp pháp lý được ghi vào Sổ thụ lý, theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý.

   - Theo đó, khi yêu cầu trợ giúp pháp lý đủ điều kiện thụ lý (bao gồm trường hợp thụ lý ngay quy định tại Điều 6 Thông tư này), tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm (sau đây viết tắt là Chi nhánh) vào Sổ thụ lý, theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thời điểm thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý được tính từ khi nào? Để hiểu rõ vấn đề hơn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 12/2018/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn