Thời điểm thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính?

Ngày hỏi:17/10/2015

Thời điểm thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Căn cứ Kế hoạch số 1997/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương thì từ ngày 1-8-2015, Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn