Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký hành nghề công chứng viên?

Ngày hỏi:29/03/2021

Xin hỏi, bên mình có nộp hồ sơ để đăng ký hành nghề công chứng viên và cấp thẻ cho công chứng viên. Không biết bao lâu thì được giải quyết?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm e Khoản 1 Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định như sau:

   Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Sở Tư pháp gửi quyết định cho người được đăng ký hành nghề và tổ chức hành nghề công chứng đã nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề, đồng thời đăng tải trên phần mềm quản lý công chứng của Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp thông tin về họ, tên của công chứng viên, số và ngày cấp Thẻ công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên hành nghề.

   Như vậy, trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Sở Tư pháp ra quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn