Thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là bao lâu?

Ngày hỏi:17/10/2018

Pháp luật quy định trong một số trường hợp nhất định thì công chứng viên có thể bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng. Vậy trong trường hợp công chứng viên bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng thì thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật thì công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

   - Có bằng cử nhân luật;

   - Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

   - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng theo quy định pháp luật;

   - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

   - Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

   Việc xem xét, bổ nhiệm công chứng viên thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng.

   Người được bổ nhiệm công chứng viên thì được hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định pháp luật thì Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

   - Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   - Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Công chứng 2014 thì thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là 12 tháng.

   Khi lý do đình chỉnh hành nghề công chứng đối với công chứng viên thì Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn đối với công chứng viên. Theo đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Công chứng 2014 thì Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn đối với công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

   - Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên không có tội;

   - Không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   Quyết định tạm đình chỉ và quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng phải được gửi cho công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bộ Tư pháp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn