Thời gian tập sự hành nghề công chứng trước khi tạm ngừng có được tính vào tổng thời gian tập sự không?

Ngày hỏi:20/09/2019

Tôi hiện đang mang thai dự kiến tháng 11/2019 sinh nhưng hiện nay tôi đang tập sự hành nghề công chứng tại văn phòng công chứng. Vậy sau khi tôi trở lại thực tập thì thời gian tập sự tại văn phòng công chứng tính như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian tập sự hành nghề công chứng trước khi tạm ngừng có được tính vào tổng thời gian tập sự không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 5 Nghị định 04/2015/TT-BTP quy định: Người tập sự được tạm ngừng tập sự nhưng phải thông báo bằng văn bản với tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang tập sự chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng tập sự.

   Và thời gian tạm ngừng tập sự không được tính vào thời gian tập sự hành nghề công chứng, thời gian trước tạm ngừng sẽ tính vào tổng thời gian tập sự hành nghề công chứng.

   Như vậy, thời gian tập sự hành nghề công chứng trước khi tạm ngừng tập sự thì được tính vào tổng thời gian tập sự hành nghề công chứng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành nghề công chứng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn