Thu phí hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp

Ngày hỏi:04/04/2012
Em thế chấp nhà đất cho Ngân hàng để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng (mã số HDTD/2013), khoản vay 1 tỷ đồng, thời hạn vay 6 tháng. Khi công chứng hợp đồng thế chấp, Văn phòng công chứng thu phí công chứng 1 triệu đồng. Sáu tháng sau em có nhu cầu vay tiếp, Ngân hàng đã cũng đồng ý cho em vay 1 tỷ đồng và hai bên ký kết hợp đồng sửa đổi hợp đồng thế chấp nêu trên để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng mới (mã số HDTD/2013-1), hợp đồng tín dụng cũ (có mã số HDTD/2013) đã thực hiện xong nên không đưa vào hợp đồng sửa đổi hợp đồng thế chấp nữa. Công chứnghợp đồng sửa đổi hợp đồng thế chấp nêu trên, Văn phòng công chứng thu phí công chứng 1 triệu đồng, chứ không thu 40 nghìn đồng. Văn phòng công chứng giải thích là mặc dù giá trị khoản vay đều là 1 tỷ VND, nhưng đây là hai khoản vay khác nhau được thể hiện trên hai hợp đồng tín dụng có mã số khác nhau, nên được coi là sửa đổi tăng giá trị khoản vay (theo giá trị hợp đồng tín dụng mới là 1 tỷ đồng). Như vậy có đúng không? Tôi xin trân trọng cảm ơn! Gửi bởi: Hoàng Thị Hòa

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Khi yêu cầu công chứng, người yêu cầu công chứng phải nộp phí công chứng (Điều 46 Luật Công chứng) và thù lao công chứng, chi phí khác (Điều 57 Luật Công chứng). Mức thù lao công chứng do tổ chức hành nghề công chứng xác định.Mức thu phí công chứng được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

   Đối với trường hợp công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch được thực hiện như sau:

   - Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu theo quy định tại khoản 2 điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP: tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay (tính theo phần tăng thêm);

   - Các trường hợp công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch khác: Mức thu 40.000 đông/trường hợp.

   Trở lại với trường hợp của bạn, sau khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng HDTD/2013, bạn vay thêm khoản vay mới theo hợp đồng tín dụng HDTD/2013-01. Như vậy, bạn vay của Ngân hàng hai khoản vay, tổng là 2 tỷ đồng chứ không phải chỉ vay một khoản vay là 1 tỷ đồng. Văn phòng công chứng thu phí công chứng và giải thích như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn