Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Khoa học và Công nghệ được tiến hành ra sao?

Ngày hỏi:10/11/2017

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Qua một vài tài liệu, tôi được biết để được bổ nhiệm làm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy, hiện nay, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Khoa học và Công nghệ được tiến hành ra sao? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe!  

La Vân Anh (anh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 11/12/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 35/2014/TT-BKHCN về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ và áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

   Theo đó, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BKHCN. Cụ thể như sau:

   a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này, lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Pháp chế thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Vụ Pháp chế);

   b) Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ, lựa chọn và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

   Liên quan đến nội dung này, để bạn nắm rõ hơn vấn đề, Ban biên tập gửi đến bạn thông tin về thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ ở địa phương như sau:

   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư này, tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 35/2014/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn