Thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài được thực hiện ra sao?

Ngày hỏi:11/04/2018

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Bảo, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến về luật sư và hành nghề luật sư tại Việt Nam. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thành Bảo (thanhbao*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 76 Luật Luật sư 2006Khoản 35 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 thì thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

   1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải có hồ sơ thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.

   Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày ký.

   2. Hồ sơ thành lập chi nhánh gồm có:

   a) Đơn đề nghị thành lập chi nhánh;

   b) Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

   c) Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

   d) Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh;

   đ) Quyết định cử luật sư làm Trưởng chi nhánh.

   3. Hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài gồm có:

   a) Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài;

   b) Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

   c) Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

   d) Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại công ty; danh sách luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại công ty kèm theo bản sao Thẻ luật sư;

   đ) Dự thảo Điều lệ công ty luật nước ngoài; hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh.

   4. Điều lệ công ty luật nước ngoài gồm những nội dung chính sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh; tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

   b) Lĩnh vực hành nghề của công ty luật nước ngoài;

   c) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và quan hệ của luật sư thành viên công ty luật nước ngoài;

   d) Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty luật nước ngoài;

   đ) Người đại diện theo pháp luật của công ty luật nước ngoài;

   e) Thời hạn hoạt động, điều kiện chấm dứt hoạt động của công ty luật nước ngoài;

   g) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty luật nước ngoài.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Luật sư 2006.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thành lập chi nhánh
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn