Thủ tục cấp lại cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Ngày hỏi:05/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp lại cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • *Cơ sở pháp lý.

  - Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT;

  - Thông tư 101/2020/TT-BTC;

  *Hồ sơ:

  - Đơn đăng ký (Phụ lục VIa) hoặc văn bản đề nghị (Phụ lục VIb hoặc VIc hoặc VId ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT);

  - Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại vùng, cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y trong cơ sở, vùng; kết quả phòng bệnh bằng vắc-xin (đối với vùng, cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn);

  - Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại vùng, cơ sở; bản sao kết quả xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm dịch;

  - Bản sao kết quả đánh giá định kỳ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT(nếu có).

  *Nơi gửi hồ sơ: Chi cục thú ý.

  *Thời gian giải quyết.

  => Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ Cơ quan thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ:

  - Trường hợp vùng, cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 (mười hai) tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận): Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ và căn cứ vào kết quả đánh giá định kỳ, Cơ quan thú y xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cho vùng, cơ sở và không cần thành lập Đoàn đánh giá;

  - Trường hợp vùng, cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 (mười hai) tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Cơ quan thú y thành lập Đoàn đánh giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 hoặc Khoản 1 Điều 35 của 14/2016/TT-BNNPTNT.

  *Phí và lệ phí

  - Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 40.000 đồng/lần.

  Ban biên tập phản hồi đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn