Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch động sản

Ngày hỏi:16/09/2019

Tôi muốn chứng thực hợp đồng cho mượn xe máy. Vậy cho tôi hỏi thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Căn cứ pháp lý:

   - Nghị định 23/2015/NĐ-CP;

   - Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC.

   *Hồ sơ chứng thực hợp đồng đối với động sản:

   - Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

   - Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực, các bên trong hợp đồng, các đồng sở hữu đối tượng hợp đồng;

   - Giấy ủy quyền (nếu có);

   - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng.

   - Giấy đăng ký kết (nếu đã kết hôn) hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng độc thân.

   - Giấy chứng tử(nếu đồng sở hữu của đối tượng hợp đồng đã mất)

   Lưu ý: Bản sao giấy tờ phải được xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

   *Địa điểm chứng thực hợp đồng đối với động sản:

   - Phòng tư pháp cấp huyện;

   - Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

   - Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Lưu ý: Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

   *Quá trình chứng thực hợp đồng đối với động sản:

   - Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp đồng đối với động sản.

   - Bước 2: Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu hồ sơ đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia hợp đồng, giao dịch tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện chứng thực.

   - Bước 3: Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực thì có thể ký trước vào hợp đồng; người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực, nếu nghi ngờ chữ ký trong hợp đồng khác với chữ ký mẫu thì yêu cầu người đó ký trước mặt.

   Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch.

   - Bước 4: Người thực hiện chứng thực ghi lời chứng tương ứng với từng loại hợp đồng, giao dịch theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực; số lượng trang và lời chứng được ghi tại trang cuối của hợp đồng, giao dịch. Trường hợp hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

   Lưu ý: Trường hợp phải phiên dịch thì người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung lời chứng cho người yêu cầu chứng thực và ký vào từng trang hợp đồng với tư cách là người phiên dịch.

   *Thời gian chứng thực hợp đồng đối với động sản:

   => Thời hạn chứng thực hợp đồng, giao dịch không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

   *Phí chứng thực hợp đồng đối với động sản:

   Stt

   Nội dung thu

   Mức thu

   3

   Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch:

   a

   Chứng thực hợp đồng, giao dịch

   50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

   b

   Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

   30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

   c

   Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

   25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

   Trên đây là thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch đối với động sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bản sao chứng thực
  Chứng thực bản sao
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn