Thủ tục công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản.

Ngày hỏi:24/03/2009

Trong gia đình tôi thực hiện việc phân chia di sản (gồm có cả di sản và đất ở) theo từng chi trong dòng tộc. Nhìn chung việc phân chia các bên đều thống nhất cao, tuy có một vài ý kiến nêu ra là nên đưa ra công chứng bằng văn bản để tránh những tranh chấp sau này. Trường hợp người được hưởng thừa kế di sản lại tặng cho người thừa kế khác như vậy có được pháp luật cho phép không? Nay xin luật sư nêu và phân tích cụ thể các quy định của pháp luật về vấn đề này. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của luật về công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khi thực hiện công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản cần được phân theo các dạng như sau: + Trường hợp những người thừa kế theo pháp luật hoặc di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì họ có quyền yêu cầu công chứng văn bản thoả thuận để phân chia di sản. +Trong văn bản thoả thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phân quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác. +Trong trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ để chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó. +Trong trường hợp thừa kế theo pháp luật, người yêu cầu công chứng còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, người yêu cầu công chứng còn phải xuất trình di chúc. Khi đến phòng công chứng, Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh. Về giá trị của văn bản thoả thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong những căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. Như đã phân tích ở trên thì ông nên phân tích cho những người được hưởng thừa kế di sản trong dòng họ nên ra công chứng để công chứng văn bản thoả thuận để chia di sản, bởi vì trong di sản có cả di sản và quyền sử dụng đất nên rất cần thiết cho việc đăng ký chuyển quyền sử dụng đất và sơ hữu tài sản của các chi trong dòng họ, tránh tranh chấp đáng tiếc xẩy ra sau này.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn