Thừa phát lại bị miễn nhiệm trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:21/01/2020

Được biết có quy định mới về Thừa phát lại, cho tôi hỏi theo quy đinh này thì Thừa phát lại bị miễn nhiệm trong những trường hợp nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định Thừa phát lại bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

   - Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Nghị định này, trừ tiêu chuẩn về độ tuổi;

   - Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 8 Điều 11 của Nghị định này;

   - Không đăng ký và hành nghề Thừa phát lại trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm;

   - Không hành nghề Thừa phát lại liên tục từ 02 năm trở lên;

   - Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại tối đa quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định này mà lý do tạm đình chỉ vẫn còn;

   - Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hành nghề Thừa phát lại mà còn tiếp tục vi phạm;

   - Đang là Thừa phát lại mà kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản;

   - Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn