Thừa phát lại bị tạm đình chỉ hành nghề khi nào?

Ngày hỏi:17/01/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về hoạt động của Thừa phát lại, thì trường hợp nào sẽ tạm đình chỉ hành nghề đối với Thừa phát lại? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thừa phát lại bị tạm đình chỉ hành nghề khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định Sở Tư pháp nơi Thừa phát lại hành nghề ra quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại trong các trường hợp sau đây:

   - Thừa phát lại đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   - Thừa phát lại đang bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hành chính.

   - Thời gian tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại không quá 12 tháng.

   => Như vậy, Thừa phát lại sẽ bị tạm đình chỉ hành nghề khi đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang áp dụng biện pháp xử lý, xử phạt hành chính.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn