Thừa phát lại có được đồng thời làm luật sư không?

Ngày hỏi:13/08/2021

Tôi có thắc mắc trường hợp: Người hành nghề Thừa phát lại thì có được đồng thời hành nghề luật sư không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về những việc Thừa phát lại không được làm như sau:

   - ...

   - Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.

   - Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.

   Như vậy, có thể thấy theo quy định trên đối với Thừa phát lại không được kiêm nhiệm thêm hành nghề luật sư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn