Thừa phát lại đã chuyển nhượng văn phòng có được tiếp tục hành nghề không?

Ngày hỏi:06/03/2020

Em đang nghiên cứu về hoạt động của Thừa phát lại để phục cho việc học tập cũng như phục vụ cho công việc sau này. Em có thắc mắc như sau: Khi Thừa phát lại đã chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại của mình cho 01 Thừa phát lại khác thì có được tiếp tục hành nghề không? Vì theo em được biết sau khi chuyển nhượng văn phòng thì Thừa phát lại không được tham gia thành lập văn phòng mới trong thời hạn 05 năm. Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định:

   - Văn phòng Thừa phát lại có thể được chuyển nhượng cho các Thừa phát lại khác đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. Văn phòng Thừa phát lại chỉ được chuyển nhượng khi đã hoạt động được ít nhất 02 năm, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

   - Thừa phát lại đã chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại không được phép thành lập, tham gia thành lập Văn phòng Thừa phát lại mới trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày chuyển nhượng, nhưng được phép hành nghề Thừa phát lại theo chế độ hợp đồng lao động.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì Thừa phát lại đã chuyển nhượng văn phòng thì không được tham gia thành lập văn phòng mới trong thời hạn 05 năm. Tuy nhiên vân được tiếp tục hành nghề Thừa phát lại theo chế độ hợp đồng lao động.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn