Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại

Ngày hỏi:29/09/2009
Để bổ nhiệm Thừa phát lại cần xét những tiêu chuẩn gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/7/2009 bổ nhiệm Thừa phát lại cần những tiêu chuẩn sau:

   1. Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;

   2. Không có tiền án;

   3. Có bằng cử nhân luật;

   4. Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phấn, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên;

   5. Có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức;

   6. Không kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn