Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Thừa phát lại?

Ngày hỏi:12/09/2014
Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Thừa phát lại?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Thừa phát lại, gồm:

   - Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;

   - Không có tiền án;

   - Có bằng cử nhân luật;

   - Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên;

   - Có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức;

   - Không kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn