Tiêu chuẩn để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày hỏi:28/03/2019

Em đang là sinh viên Luật của một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em thâm mơ tương lai sẽ trở thành Chủ tịch của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Chính vì vậy, em muốn hỏi Ban biên tập một câu như sau: Cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định thì Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ do Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc bầu ra trong số Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Luật sư toàn quốc. Chủ tịch Liên đoàn cũng là Chủ tịch Hội đồng Luật sư toàn quốc.

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 9 Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2015 có quy định về tiêu chuẩn để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam như sau:

   - Trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Có trình độ và bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;

   - Am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư;

   - Có năng lực lãnh đạo, điều hành ở tầm vĩ mô;

   - Có uy tín và khả năng quy tụ, tập hợp đội ngũ luật sư;

   - Có tầm nhìn xa, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm;

   - Có khả năng xây dựng và giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tiến hành tố tụng và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

   Lưu ý: Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được ứng cử vào chức danh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam:

   - Đã bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc tổ chức đoàn thể mà luật sư đó tham gia xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong nhiệm kỳ;

   - Đang bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét xử lý kỷ luật;

   - Đang bị tạm giữ, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Trên đây là nội dung giải đáp về tiêu chuẩn để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn