Tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý

Hiện tại, tôi là một Luật gia, về sức khỏe đảm bảo, và không bị chấp hành hình phạt hành chính hay tù nào.  Bây giờ, tôi muốn trở thành một trợ giúp viên pháp lý có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 19 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định Công dân Việt Nam là viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể trở thành trợ giúp viên pháp lý:

   1. Có phẩm chất đạo đức tốt;

   2. Có trình độ cử nhân luật trở lên;

   3. Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý;

   4. Có sức khỏe bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý;

   5. Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

   Như vậy, những tiêu chuẩn nêu trên bắt buộc phải có đủ, không thiếu một tiêu chuẩn nào mới có thể thành trợ giúp viên pháp lý, hiện tại bạn cần tiêu chuẩn về đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý thì mới đáp ứng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trung tâm trợ giúp pháp lý
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn